יודעת אַת אֶת מהות הקשר שבינינו ובעומק נשמתך את יודעת מה עושה אני במנוחתי.
צופה אני ביצירות המופת אשר פרוסים לרגלי ורואה את חוויות הברואים אשר יצרתי.
מונחים הם לפני על כל פרטיהם הקטנים והגדולים מביט בהם ומתמוגג מנחת.
אחת לשבוע בזמנכם נח אני כפי שכתבתם בתורה, ביום השביעי פסק מכל מלאכתו אשר עשה מה אומר פסוק זה?
מה משמעותו? איך את מבינה אותו?
פסקתי מכל עבודה שהיא ובחנתי את יצירותיי, את הבריאה כולה, האם זה מה שרציתי ליצור?
האם זו החוויה שרציתי לחוות?
מסיק אני מסקנות ומשפר אותם דרך הברואים דרככם,
דרך ניצוצות הנשמה שפיזרתי בעולמות, דרך השותפות והברית שבינינו.
חודר אני אל נבכי נשמתכם ומכניס הבנות ותובנות אל תוך היצירה שבראתי ויוצר שינוי/תיקון ביצירה שיצרתי.
מתוך כל היש שברשותי איני יודע מהי החוויה ורק דרככם חווה אני את מהות הקיום האנושי והרב מימדי בכל העולמות.
יצרתי אתכם בכדי לחוות הביטים שונים בממלכתי.